Een nieuwe kijk op gezond werken en levenDoesmee

Rondom het thema 'gezond werken en leven' kunnen allerlei vragen ontstaan. Doesmee wil werknemers en werkgevers mobiliseren om mee te doen: voor nu en de toekomst.

Een leven lang leren en ontwikkelen

Inspiratie voor medewerkers en leidinggevenden

Om op een gezonde manier te kunnen werken en leven, is het belangrijk om een juiste balans te ervaren. Plezier beleven aan een actief leven met voldoende beweging zit in het DNA van Doesmee.

Werken met Positieve Gezondheid heeft allerlei voordelen voor organisaties. Het kan een positief effect hebben op de veerkracht, creativiteit, het nemen van eigen initiatieven en de samenwerking.

Doesmee is opgericht vanuit de overtuiging om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan Healthy Ageing: gezond ouder worden binnen de context van werken. Werk en privé zijn nauw verbonden.

Goed leiderschap betekent: verantwoordelijkheid nemen om medewerkers fit en vitaal naar de eindstreep te brengen. Bij deze transitie past een andere leiderschapsstijl.

Functies verdwijnen en veranderen. Voor werknemers is het daarom verstandig om na te denken over het eigen toekomstperspectief en wat daarvoor nodig is.

Leefstijl werkt als medicijn om vitaal te worden en te blijven. Aandacht voor een gezonde leefstijl en daarnaar op de juiste manier te handelen, bieden talrijke kansen. Voor nu en de toekomst.

Meteen meedoen? Doesmee is bereikbaar.

Bij vraagstukken over gezond werken en leven, kan de kleinste verandering een groot verschil maken.
Zet samen met Doesmee de eerste stap.

Wat is Doesmee?

Waarom Doesmee?

Streven naar een gezond leven en een gezonde zakelijke carrière houdt in dat er aandacht is voor een actieve levensstijl met voldoende ontspanning op zijn tijd. Doesmee biedt handvatten voor structurele en fundamentele verandering, op weg naar vitaliteit. Zowel individueel, als op organisatorisch niveau. Meedoen vormt een eerste positieve stap richting gezonder werken en leven. Daarom: Doesmee.

Doe's mee met een leven lang leren

De samenleving verandert voortdurend. Zo stijgt de pensioengerechtigde leeftijd, is er sprake van een toename van het aantal burn-outs en staat de baanzekerheid onder druk. Functies verdwijnen en veranderen. Als werknemer is het daarom noodzakelijk om in beweging te blijven. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling is daarbij van groot belang. Doesmee is ervan overtuigd dat gezond werken en leven hand in hand gaan. Meedoen is immers voor iedereen waardevol, ongeacht de leeftijd. Daarom: Doesmee met een leven lang leren.

Doe's mee met gezond werken en leven

Doesmee helpt mee om passende oplossingen te vinden op het gebied van gezond werken en leven. Bijvoorbeeld bij vraagstukken over stress, een hoge werkdruk, ziekte of inactiviteit. Een eerste stap om een ongewenste situatie te herstellen, is een goed gesprek met iemand die zich kan inleven in de situatie. Iemand die door durft te vragen, oplossingsrichtingen bespreekt en helpt met het nemen van de eigen regie. Doesmee mobiliseert werknemers en werkgevers om mee te doen. Daarom: Doesmee met gezond werken en leven.

(Esc)

Zoeken in de website

Gevonden: