Bronvermelding

Bannink, F. (2020). Positieve Psychologie (Vijfde druk). Boom uitgevers Amsterdam.

CBS. (2021). Dashboard arbeidsmarkt. https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt

CPB. (2021). Kerngegevenstabel 2019-2022, juni 2021. https://www.cpb.nl/juniraming-2021#docid-160599

Gordon, G. T. A.-T. T.-. (2017). Leadership through trust : leveraging performance and spanning cultural boundaries (NV-1 o). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56955-0 LK - https://hanze.on.worldcat.org/oclc/990299446

Huber, M., Van Vliet, M., & Boers, I. (2016). Heroverweeg uw opvatting van het begrip “gezondheid.” Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde, 160(8), 29–34.

Huber, M. (2018). Een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert. Institute for Positive Health. https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/

Ilmarinen, J. (2012). Promoting active ageing in the workplace. … /Articles/Promotingactive-Ageing-in-the-Workplace, 1–7. http://www.ipbscordoba.es/uploads/Documentos/promoting-active-ageing-in-the-workplace.pdf

Ilmarinen, J., Tuomi, K., & Seitsamo, J. (2005). New dimensions of work ability. International Congress Series, 1280, 3–7. https://doi.org/10.1016/j.ics.2005.02.060

Knapen, J. (2017). Knapen, J., Moriën, Y, & Vancampfort, D. (2017). Evidentie voor lichaamsbeweging in de preventie en behandeling van burn-out. Neuron, 22, 4. May.

Kniffin, K. M., Narayanan, J., Anseel, F., Antonakis, J., Ashford, S. P., Bakker, A. B., Bamberger, P., Bapuji, H., Bhave, D. P., Choi, V. K., Creary, S. J., Demerouti, E., Flynn, F. J., Gelfand, M. J., Greer, L. L., Johns, G., Kesebir, S., Klein, P. G., Lee, S. Y., … Vugt, M. van. (2021). COVID-19 and the workplace: Implications, issues, and insights for future research and action. American Psychologist, 76(1), 63–77. https://doi.org/10.1037/amp0000716

Koen, Y., & Keulen, S. van. (2020). Werken aan amplitie. Uitgeverij SWP Amsterdam.

Morrisson, V., & Bennett, P. (2019). Gezondheidspsychologie (4e ed.).

NCVB. (2019). Registratierichtlijn E002 Overspanning/burnout als beroepsziekte.

Ridderbos, A., & Molier, J. (2012). Dossier Leidinggeven. April, 1–26.

Schippers, G. M., Baron, E., Zinn, M. F., & De Jonge, J. (2016). Motiverende gespreksvoering in psychotherapie. Tijdschrift Voor Psychotherapie, 42(6), 353–369.

Stoker, J. I., Garretsen, H., & Lammers, J. (2021). Leading and Working From Home in Times of COVID-19: On the Perceived Changes in Leadership Behaviors. Journal of Leadership and Organizational Studies. https://doi.org/10.1177/15480518211007452

Verschuren, C. (2010). Eén lijn in de eerste lijn bij overspanning en burnout. Psychopraktijk, 2(6), 27–31. https://doi.org/10.1007/s13170-010-0091-0

Volksgezondheidenzorg.info. (2021). Overspannenheid en burn-out; Cijfers & Context; Trends. Volksgezondheidenzorg.Info. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overspannenheid-en-burn-out/cijfers-context/trends

Wiezer, N., Schelvis, R., Zwieten, M. Van, Kraan, K., Klauw, M. Van Der, Houtman, I., Kwantes, J. H., & Roozeboom, M. B. (2012). Werkdruk (rapport R12-10877). Tno, december, 80.

(Esc)

Zoeken in de website

Gevonden: