Leren en Loopbaan

Werkgerelateerde burn-out problematiek komt voort uit overbelasting door werkdruk, werkstress, mismatch met de functie, persoonseigenschappen, onderlinge verhoudingen of sociale problematiek. Werknemers kunnen daar op anticiperen door zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen loopbaan. De moderne werkgever stimuleert en faciliteert. Investeringen op dit vlak renderen. Burn-outs kosten de maatschappij veel geld. Een zieke werknemers kost een werkgever al gauw ongeveer 300 euro per dag.

Jarenlang is er de luxe geweest om te selecteren op de meest productieve en best geschoolde medewerkers.

De opkomst en inzet van flexibele arbeid in de vorm van de 'flexibele schil' heeft organisaties wendbaarder gemaakt. Tegelijkertijd zijn vaste werknemers minder wendbaar geworden en soms zelfs vastgeroest door het comfort van de vaste baan. De noodzaak om in beweging te komen voor persoonlijke ontwikkeling, wordt onvoldoende gevoeld. Het is daarom noodzakelijk om het beleid af te stemmen op 'een leven lang leren' en dat werknemers de gelegenheid hebben om zich te blijven ontwikkelen.

Functies verdwijnen en veranderen

Het aanpassingsvermogen aan nieuwe omstandigheden wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook voor de wil om te veranderen. Door voortdurend bijleren wordt aanpassen en meebewegen stukken makkelijker als het om veranderen gaat. Voor werknemers geldt dat het verstandig is om na te denken over het eigen toekomstperspectief en wat daarvoor nodig is. De schijnzekerheid van een vast arbeidscontract kan daarbij in de weg zitten, terwijl een zekere mate van ondernemerschap juist gewenst is.

Zekerheid komt steeds minder vanuit vaste dienstverbanden.

Competenties op niveau brengen en houden, zijn meer waard dan vaste contracten. Een werknemer heeft een eigen verantwoordelijkheid om aantrekkelijk te blijven voor zijn of haar werkgever en de toekomstige arbeidsmarkt. Werkgevers op hun beurt ontkomen er door de tegenwoordige 'war on talent' niet aan dat ze grote inspanningen moeten doen om schaars talent te binden, boeien en behouden.

(Esc)

Zoeken in de website

Gevonden: