Voor wie?

Doesmee wil werknemers en werkgevers mobiliseren om mee te doen. De kleinste verandering kan daarbij een groot verschil maken. Voor individuele personen, een team, de gehele organisatie en soms zelfs de samenleving.

Doesmee zet zich in om het gesprek aan te gaan rondom het thema 'gezond werken en leven'.

Het doel is om een passende oplossing te vinden om de toename van langdurig verzuim als gevolg van een burn-out om te buigen. Leidinggevenden en medewerkers worden geïnspireerd om mee te doen met preventie en amplitie. Amplitie betekent: voorkomen, versterken en krachtiger maken wat al sterk is.

Ieder bedrijf zoekt naar mogelijkheden om de productiviteit te verhogen. Door te mechaniseren en te automatiseren, worden processen voortdurend geoptimaliseerd. Het zijn echter de medewerkers die de knoppen bedienen en het werk uitvoeren. Voor werkgevers is het daarom belangrijk om te investeren in kapitaalgoederen én in het menselijke kapitaal van de organisatie. Dit uitgangspunt staat centraal in de werkwijze en benadering van Doesmee.

Goed werkgeverschap betekent: verantwoordelijkheid nemen om medewerkers fit en vitaal te houden zodat zij optimaal hun werk kunnen blijven doen. Daarbij hoort een brede kijk op gezondheid, leiderschap en human asset management. Er bestaan geen blauwdrukken of standaard processtappen om tot de beste oplossing te komen. Daarom is er altijd sprake van maatwerk. Alle betrokken partijen binnen de organisatie worden actief uitgenodigd om daaraan mee te doen.

Hoewel Doesmee in de praktijk met verschillende doelgroepen werkt, verloopt het eerste contact meestal met leidinggevenden, medewerkers HRM en directies. Ieder heeft zijn of haar eigen belangen en overtuigingen, zowel binnen als buiten organisaties. Bovendien is geen bedrijf hetzelfde. Dat maakt het thema 'gezond werken en leven' extra uitdagend.

Meer weten over de werkwijze en benadering van Doesmee? Neem gerust contact op voor een persoonlijk advies.

(Esc)

Zoeken in de website

Gevonden: