Missie en kernwaarden

Mensen worden ouder en daarmee schuift de pensioengerechtigde leeftijd steeds verder op. Het thema 'gezond werken en leven' is onlosmakelijk verbonden met goed werkgeverschap om medewerkers fit en vitaal naar de eindstreep te brengen. Daarbij hoort een brede kijk op gezondheid en visie op human asset management.

Doesmee is opgericht vanuit de overtuiging om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan Healthy Ageing.

Healthy Ageing heeft alles te maken met gezond ouder worden binnen de complexiteit van werken. Gezond werken en leven gaan hand in hand. Immers: werk en privé zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Persoonlijke aandacht, een open communicatie en oprechtheid zijn daarom kernwaarden.

Werk en privé staan niet los van elkaar

In de aanpak van Doesmee wordt geen onderscheid gemaakt tussen werk en privé. Werksituaties en levensgebeurtenissen beïnvloeden elkaar. Daarnaast kunnen omstandigheden veranderen, gedurende de levensloop. Er is dus sprake van een zekere mate van belangenverstrengeling. Rolconflicten tussen thuissituaties en carrièreperspectieven zijn dikwijls stressvol, onwenselijk voor alle partijen en werken contraproductief.

Kortom: werk en privé kunnen niet los van elkaar worden gezien. Voor werkgevers en werknemers is het belangrijk om dat op die manier te leren zien en hierover duidelijke afspraken te maken. Erkenning, acceptatie, de bereidheid om op een open manier hierover te communiceren zijn daarom voorwaarden. Doesmee hecht waarde aan een evenwichtige balans en gaat hierover de dialoog aan met alle betrokken partijen en belanghebbenden.

Amplitie: gericht op het welzijn van alle medewerkers

Het voorkomen van langdurig verzuim als gevolg van een burn-out is waardevol. Toch is het vooral belangrijk om in te zetten op amplitie. Dit betekent: versterken, vergroten en vermeerderen. Amplitie is gericht op het hele team en maakt het mogelijk om het welzijn van alle medewerkers te bevorderen.

Voor zowel de werknemer als de organisatie biedt amplitie een meerwaarde, omdat het van groot belang is om zakelijke carrières te combineren met gezond ouder worden. Dit uitgangspunt sluit aan bij de huidige ontwikkelingen in de samenleving: mensen moeten langer doorwerken en de zorgkosten dienen laag te blijven. De huidige stijging van de zorgkosten roept weerstand op vanuit de maatschappij. Om hoge kosten in de toekomst te voorkomen, is het van groot belang dat iedereen zo lang mogelijk gezond blijft. Amplitie kan hieraan een grote bijdrage leveren.

Waarderende gesprekstechnieken dragen bij aan een open communicatie

Om medewerkers een nieuwe stap te laten zetten in een verandertraject richting gezonder werken en leven, zijn waarderende gesprekstechnieken en een positieve leiderschapsstijl essentieel. Daarmee is een open communicatie mogelijk over gezond werken en leven. Met een positieve verandering wordt niet alleen de medewerker versterkt, maar uiteindelijk ook de organisatie.

(Esc)

Zoeken in de website

Gevonden: