Werken aan een gezonde zakelijke en persoonlijke levensloopDoe's mee!

Geert-Auke Westra

Doesmee is ontwikkeld door Geert-Auke Westra: van beroep ondernemer en interim-professional. Zijn inspiratie voor het thema 'gezond werken en leven' heeft zich de afgelopen decennia tijdens zijn levensloop ontwikkeld. Deze interesse is aangewakkerd door twee zaken die hij van dichtbij meemaakt: collega's die ziek worden door het werk en heersende opvattingen over oudere werknemers.

"Een leven lang leren en ontwikkelen is mij op het lijf geschreven."

Wanneer Geert-Auke in 2014 als operationeel directeur terechtkomt bij een waterbedrijf, raakt hij gegrepen door de waterwereld. Water is immers de kern van al het leven. Hij besluit om zich verder te specialiseren in duurzaam watermanagement. Tijdens zijn loopbaan en ervaringen in het dagelijks leven, vallen hem meerdere zaken op. In het bijzonder de toename van het aantal burn-outs in Nederland en het feit dat mensen op steeds jongere leeftijd in een burn-out geraken. Daarnaast maakt hij zich zorgen over het stigma vanuit de maatschappij over oudere werknemers.

Hoe kan het dat de ene werknemer een burn-out krijgt en een ander niet? Zijn er bepaalde oorzaken – zoals persoonseigenschappen of werkomstandigheden – die tot een burn-out kunnen leiden? Waarom worden medewerkers ziek en hoe kan het dat er steeds meer mensen ziek worden? Welke mogelijkheden zijn er om op een gezonde manier oud te worden?

"Doen is het nieuwe denken en ik besluit om mijn opgebouwde kennis, kunde en ervaring in te zetten om deze thema’s aan te pakken."

Geert-Auke staat open voor het leren van nieuwe dingen. Daar steekt hij dan ook graag de nodige tijd en energie in. In 2019 keert hij op 58-jarige leeftijd terug naar de schoolbanken. Op zoek naar wetenschappelijke onderbouwing en kaders start hij met de deeltijdmaster Healthy Ageing Professional.

Binnen deze opleiding verricht hij, naast zijn dagelijkse werkzaamheden als interim manager, twee jaar lang actieonderzoek. Daarbij gaat hij op zoek naar een denkrichting om het stijgend percentage burn-out in het MKB terug te dringen. In dit onderzoek richt hij zich op de inzet van Positieve Gezondheid als spraakwater: een manier om het gesprek aan te gaan met medewerkers over mentale, fysieke en sociale gezondheid.

"Doe's mee met gezond werken en bewust leven."

In 2021 richt Geert-Auke Doesmee op. Hiermee wil hij individuen en organisaties de mogelijkheid bieden om te werken aan een gezonde zakelijke en persoonlijke levensloop. Meedoen is daarvoor de eerste stap.

(Esc)

Zoeken in de website

Gevonden: