Diensten

Rondom het thema 'gezond werken en leven' kunnen allerlei vragen ontstaan. Welke voorwaarden zijn nodig om succesvol te re-integreren? Wat zijn waardevolle elementen om toe te voegen in een organisatie? Welke kansen zijn er om de toename van langdurig verzuim als gevolg van een burn-out om te buigen? Doesmee helpt mee om geschikte antwoorden te vinden.

De dienstverlening van Doesmee is maatwerk, waarbij samen met de opdrachtgever de gewenste richting wordt bepaald. Naast het managen van de dagelijkse werkzaamheden binnen een organisatie, kan Doesmee vanuit verschillende rollen worden ingeschakeld voor begeleiding en coaching. Daar vallen deze werkzaamheden onder:

 • Interim management
 • Programmamanagement
 • Beleidsontwikkeling
 • Coaching
 • Mentorschap
Het biedt extra kansen als werknemers en werkgevers de mogelijkheid hebben om elkaar te versterken.

Bij uitval van leidinggevenden kan Doesmee worden ingeschakeld om, vanuit een interim management positie, ondersteuning te bieden. Dit traject biedt, naast het tijdelijk overnemen en continueren van de operationele werkzaamheden, opties om met oorzaken en gevolgen van verzuim aan de slag te gaan. Een voordeel is dat deze vorm de mogelijkheid biedt voor een snellere re-integratie. Het mentorschap vindt plaats vanuit het meester-gezel-principe: leren door te doen.

Om effectief de dialoog aan te gaan rondom 'gezond werken en leven', wordt gebruik gemaakt van een positieve benadering. Hierdoor ontstaan meer kansen: om vertrouwen op te bouwen, ruimte te maken voor een duurzame oplossing en het welzijn van iedere medewerker te vergroten.

Bij alle werkzaamheden vormen deze thema's rondom 'gezond werken en leven' het vertrekpunt:

Deze thema's hebben betrekking op mentale, fysieke en sociale gezondheid en zijn gebaseerd op het model Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid bestaat uit zes dimensies, die eveneens aan bod komen als bespreekpunten:

 • Dagelijks Functioneren
 • Kwaliteit van Leven
 • Lichaamsfuncties
 • Meedoen
 • Mentaal Welbevinden
 • Zingeving

Verschillende vormen van programmamanagement, coaching en mentorschap zijn mogelijk. Meer weten over wat er nodig is om de eigen organisatie te versterken? Doesmee denkt mee en geeft adviezen.

(Esc)

Zoeken in de website

Gevonden: