Positieve Gezondheid als spraakwater

De werkwijze van Doesmee is ontwikkeld in de praktijk, met het model Positieve Gezondheid als basis. Positieve Gezondheid staat voor een nieuwe kijk op gezondheid. In plaats van de aandoening, klacht of beperking, staat het aanpassingsvermogen en zelfmanagement van mensen centraal.

Doe's mee met Positieve Gezondheid

Werken met Positieve gezondheid heeft allerlei voordelen binnen organisaties. Het kan een positief effect hebben op de veerkracht, creativiteit, het nemen van eigen initiatieven én de samenwerking van alle teamleden.

Positieve Gezondheid is bovendien een krachtig middel om het gesprek aan te gaan over werken en leven.
/images/spinnenweb_IPH.jpg
De zes domeinen van Positieve Gezondheid, ingezet als gespreksinstrument. © Institute for Positive Health - afbeelding verkregen met toestemming iPH

Bij het aangaan van de dialoog over gezond werken en leven wordt gebruik gemaakt van de zes dimensies van Positieve Gezondheid: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Hierbij staan de thema's 'Leiderschap en Transitie', 'Leren en Loopbaan' en 'Leefstijl en Vitaliteit' centraal.

Durf de eigen comfortzone te verlaten

Uiteraard is het mogelijk om samen over Positieve Gezondheid te praten, zittend achter een bureau. Toch leert de ervaring dat er meestal meer te bereiken is als mensen samen dingen gaan doen; bij voorkeur buiten de comfortabele kantoor-omgeving. Hiervoor worden inspirerende omgevingen uitgezocht die cognitieve ruimte bieden om buiten de bestaande paden te denken en daarnaar te handelen. Dat biedt de kans om op actieve wijze in beweging te komen en aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling en zelfmanagement.

(Esc)

Zoeken in de website

Gevonden: