Gezond werken en leven

Om op een gezonde manier te kunnen werken en leven, is het belangrijk om een juiste balans te ervaren. De componenten mentale, fysieke en sociale gezondheid kunnen daarbij niet los van elkaar worden gezien. Deze elementen zijn met elkaar verbonden en hebben een causaal verband met leefstijl.

Zelfmanagement

Om een gezonde balans te vinden met de componenten mentale, fysieke en sociale gezondheid, helpt Doesmee om naar een oplossing te navigeren; aan de hand van een conceptueel kompas. Daarbij staat zelfmanagement centraal. Zelfmanagement is iets anders dan: alles alleen moeten doen en uitzoeken. Het gaat om het nemen van eigen regie. Het inschakelen van naasten uit de omgeving of professionals is een mooie eerste stap op weg naar een zekere balans. Wat een goede balans is, verschilt van persoon tot persoon. Diverse factoren spelen daarbij een rol en zorgen voor complexiteit.

Mentale, fysieke en sociale gezondheid hangen met elkaar samen.
/images/Doesmee_kompas.png
Doesmee: interactie en synergie. Een gezonde balans.

Samenwerkingen

Bij interventies op het gebied van gezond werken en leven, werkt Doesmee in de praktijk samen met ketenpartners en zorgprofessionals. Dit is bijvoorbeeld het geval bij vraagstukken over overgewicht of obesitas. De samenwerking verloopt dan op basis van een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) gericht op gedragsverandering, voldoende beweging en gezonde voedingspatronen.

Signalen vroegtijdig herkennen

Voorafgaand aan een burn-out, kunnen vroegtijdige signalen al naar voren komen, in de vorm van psychosomatische klachten. Dit zijn lichamelijke klachten, gerelateerd aan stress of werkdruk, die mede door mentale en/of sociale factoren kunnen ontstaan.

Voorbeeld 1: een vicieuze cirkel op weg naar burn-out

Dit fictieve voorbeeld verloopt als volgt. Een man zit door problemen op het werk even wat minder lekker in zijn vel. De werkdruk op zijn werk is hoog en langzamerhand leidt dit tot vermoeidheidsklachten. Er is geen puf meer om na werktijd nog even lekker wat te gaan sporten. Rust wordt gevonden door series te netflixen.
De motivatie om te ontspannen door te gaan sporten, neemt af. Tegen zijn sportvrienden vertelt de man dat hij het even wat rustiger aandoet in verband met drukte op het werk. Gaandeweg ontstaan er ook wat vage lichamelijke ongemakken. Incidenteel sporten lukt eigenlijk nog alleen door de groepsdruk. Maar na een paar weken stopt dat ook. De situatie op het werk blijft ondertussen onveranderd.
Het werk kan moeilijk worden losgelaten en de zorgen nemen toe. Dat geldt eigenlijk ook voor de sombere gevoelens en de pijnklachten. Het thuisfront moet al enige weken op eieren lopen en het soms ontgelden. Het energieniveau is tot op een dieptepunt beland. Door de toegenomen lichamelijke klachten komt de man nog nauwelijks van de bank af. Lusteloos meldt hij zich ziek en maakt een afspraak bij de huisarts. Die kan niet direct iets vinden, denkt aan burn-out achtige klachten en schrijft om te beginnen een paar weken rust voor. Niets staat langdurig verzuim nog in de weg. Tenminste: als er geen passende actie ondernomen wordt.

Voorbeeld 2: gezondheidsproblemen als gevolg van langdurige inactiviteit

Dit fictieve voorbeeld komt in de praktijk vaak voor. Mensen ervaren pijnklachten, nemen rust en bewegen minder. Wanneer de klachten toenemen gaan zij catastroferen: de situatie erger maken in hun hoofd dan het werkelijk is. Om tenslotte helemaal niet meer te bewegen en inactief te worden. Met een beetje pech schrijft een zorgverlener vervolgens nog meer rust voor. De cirkel is rond. Vanaf nu wordt het alleen nog maar erger als er niets gebeurt, want hier is zelfstandig niet meer uit te komen.

De eerste stap op weg naar herstel

Veel factoren kunnen pijn beïnvloeden, zoals werkdruk, stress, cognities, ziekte perceptie, omgeving en inactiviteit. Een eerste stap om een dergelijke situatie te herstellen, is een goed gesprek met iemand die zich op de juiste manier kan inleven in de situatie. Iemand die door durft te vragen, oplossingsrichtingen bespreekt en helpt met het nemen van de eigen regie.

Langdurige inactiviteit veroorzaakt veel gezondheidsproblemen. 'Gezond werken en leven' betekent aandacht voor een actieve levensstijl met voldoende ontspanning op zijn tijd. Doesmee helpt en biedt handvatten voor een structurele en fundamentele verandering. Zowel individueel, als op organisatorisch niveau.

Sport en bewegen als medicijn

Plezier beleven aan een actief leven met voldoende beweging zit in het DNA van Doesmee. Door de positieve impact van sport en bewegen op de geestelijke gezondheid, wordt dit onderwerp bij vraagstukken over verzuim en re-integratie dan ook altijd in de aanpak meegenomen. Het kan een waardevol leefstijl-medicijn zijn om te sporten en te bewegen.

Doesmee staat voor stimuleren en belonen. Dat kan op verschillende manieren. Een leuke en zichtbare manier om actief gedrag te belonen, is het faciliteren van sporters binnen de organisatie door hen sportkleding aan te bieden. Sportende collega's ervaren dat als een attent gebaar van de werkgever. Indirect kan dit ook stimulerend en motiverend werken om andere collega’s over de streep te trekken. Naar de arbeidsmarkt biedt dit daarnaast toegevoegde waarde als het gaat om de 'war on talent'. Vitale organisaties maken daarbij de meeste kans om nieuwe talenten aan te trekken.

(Esc)

Zoeken in de website

Gevonden: